BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Ukmergės TVM lankėsi mokiniai iš Latvijos

2018 m. lapkričio 28 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje viešėjo svečiai iš Latvijos. Du Rėzeknės technikumo mokiniai būsimieji automechanikai Niks Mičs ir Alvis Ozoliņš praktinius įgūdžius tobulino automechanikų laboratorijose, kur praktiškai išbandė automobilio gedimo diagnostinę įrangą, mokėsi reguliuoti automobilių šviesas, balansuoti ratus ir kt. Praktinius mokymus svečiams, vedė profesijos mokytojai  Povilas Dilys ir Rimantas Tamošiūnas.

Laisvalaikiu svečiai susipažino su mokykla, dalyvavo itališkų desertų degustacijoje, kuri vyko pagal  Erasmus+ projektą  Nr. 2018-1-LT01-KA116-046632 ,,Tarptautinė praktika užsienyje'', virėjų praktinio mokymo patalpose.

Svečių  iš Latvijos vizitas vyko  įgyvendinant  ERASMUS +  programos projektą  „Žinios, praktika ir darbas”  Nr. 2018-1-LV01-KA102-046905.


Renginiai

 • Bal
  24
  10:00
  Seminaras: "Klasės vadovas - asmenybės ir bendruomenės ugdytojas"
  Konferencijų salėje
 • Bal
  29
  11:00
  Senjorai vairuoja saugiai
  UTVM
 • Geg
  07
  08:00
  Verslumo savaitė
  UTVM
 • Geg
  16
  13:30
  Saugaus eismo viktorina
  13 kab. ir vairavimo aikštelė


Powered by JS Network Solutions