BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Akcija Ukmergės darželiams ,,Padėkime paukšteliams žiemą”

Siekiant ugdyti vaikų norą ir gebėjimus rūpintis Lietuvoje žiemojančiais paukščiais, skatinti kūrybiškumą, drąsą, minties raišką bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą Ukmergės vaikų lopšelių -darželių: "Eglutė",  "Saulutė",  "Nykštukas",  "Šilelis", "Žiogelis", "Buratinas", mokyklos- darželio "Varpelis" bei "Žiogelio" mobilaus lankymo ikimokyklinio ugdymo grupės Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos moksleivių šeimų vaikai dalyvavo akcijoje "Padėkime paukšteliams".

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mikroautobusas gruodžio 4 d. apvažiavo visus Ukmergės miesto lopšelius – darželius ir atvežė priešmokyklinio amžiaus( 6-7 m.) vaikų komandas į mokyklos sporto kompleksą. Darželio komandą sudarė 10 vaikų, juos lydėjo auklėtojos.

Visų darželių komandos šauniai prisistatė - dainavo, šoko, deklamavo. Kiekvieno darželio vaikai, padedami savo auklėtojų atliko ir pristatė kūrybinį darbą – plakatą "Lesyklėlė" ( A1 formatu).  Plakatuose dominavo žiemiškos gamtos vaizdas, žiemoti pasilikę paukščiai, atsispindėjo visų noras padėti paukšteliams žiemą.

Mokyklos baldžiaus specialybės mokiniai vadovaujami profesijos mokytojo Algio Vilemavičiaus pagamino ir surinko 8 dideles lesyklėles bei pagamino ruošinius 80 mažų lesyklėlių.

Baigiantis akcijos pirmajai daliai visų lopšelių – darželių komandoms buvo įteiktos didelės lesyklėlės bei saldžios dovanos.

Antroji akcijos dalis mažiesiems dalyviams buvo ne mažiau įspūdinga: visi  apsirengę  kartu su savo auklėtojomis iš sporto komplekso lydimi savo vyresnių draugų- baldžiaus specialybės mokinių, nukeliavo  į Baldžių centrą. Čia jų laukė rimtas , turbūt pirmasis praktinis darbas: kiekvienas vaikas iš lesyklėlių ruošinių susirinko sau po lesyklėlę. Buvo smagu matytį kaip jaunieji "baldžiai" padedami savo vyresnių kolegų, mokinių dirbo, džiaugėsi.

Pasibaigus akcijai, mokyklos mikroautobusu darželių vaikai parvyko atgal į savo lopšelius – darželius.

Nuoširdžiai tikime, kad šią žiemą daug paukštelių ras vaikų ir mokinių padarytose lesyklėlėse trupinių ir jiems neteks kęsti baltojo bado.

Renginiai

 • Bal
  24
  10:00
  Seminaras: "Klasės vadovas - asmenybės ir bendruomenės ugdytojas"
  Konferencijų salėje
 • Bal
  29
  11:00
  Senjorai vairuoja saugiai
  UTVM
 • Geg
  07
  08:00
  Verslumo savaitė
  UTVM
 • Geg
  16
  13:30
  Saugaus eismo viktorina
  13 kab. ir vairavimo aikštelė


Powered by JS Network Solutions