BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Patvirtinta nauja mokyklos tarybos sudėtis

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 16 straipsnio „Profesinio mokymo įstaigos organai“ 1 dalyje nurodyta, jog valstybinė profesinio mokymo įstaiga turi turėti kolegialų valdymo organą – valstybinės profesinio mokymo įstaigos tarybą, taip pat vienasmenį valdymo organą – direktorių.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-260 „Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarybos patvirtinimo“ patvirtinta šios sudėties Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos taryba:

 • Mindaugas Aliukonis, UAB „Elga” Ukmergės filialo direktorius;
 • Irena Aukštuolienė, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos bendrabučio valdytoja;
 • Vaidotas Kalinas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas;
 • Romualda Kavaliauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė;
 • Faustinas Kinderevičius, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinys;
 • Alvydas Pelakauskas, UAB „Baltukmės statyba” direktorius;
 • Alvydas Polka, UAB „Aljuva” direktorius;
 • Algirdas Rudokas, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos vyresnysis profesijos mokytojas;
 • Karolina Valaišienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Ukmergės rajone.

Renginiai

 • Bal
  24
  10:00
  Seminaras: "Klasės vadovas - asmenybės ir bendruomenės ugdytojas"
  Konferencijų salėje
 • Bal
  29
  11:00
  Senjorai vairuoja saugiai
  UTVM
 • Geg
  07
  08:00
  Verslumo savaitė
  UTVM
 • Geg
  16
  13:30
  Saugaus eismo viktorina
  13 kab. ir vairavimo aikštelė


Powered by JS Network Solutions