BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Išrinktos geriausios-aktyviausios grupės

Pasibaigus pirmam pusmečiui buvo išrinktos dvi geriausios  mokykloje grupės. Mokinių grupių veikla vertinama taškais. Taškus skiria ir juos apibendrina grupių vertinimo komisija, pagal pateiktą administracijos, grupių vadovų, neformalaus švietimo organizatorės informaciją. Vertinimo sritys yra šios: pažangumas, pažymių vidurkis, popamokinė mokinių veikla, elgesio ir drausmės problemos, dalyvavimas renginiuose (kaip komanda), dalyvavimas renginiuose už mokyklos ribų, pagalba renginiuose (organizavimas, vedimas, prezentaciniai renginiai).

Grupių suskirstymas vertinimui:

I ir II kurso po 10 klasių grupės, taip pat 9 ir 10 klasės.

Pirmą vietą laimėjo PĮVP1/16 grupė, grupės vadovė Reda Dilienė.

Siekiančios tik specialybės grupės (I ir II kurso grupės po 12 klasių, III kurso grupės, grupės, kuriose mokiniai neturi pagrindinio išsilavinimo).

Pirmą vietą laimėjo KO/MA3/14 grupė, grupės vadovė Gražina Krumžlienė.

Pirmą vietą laimėjusioms grupėms organizuojama ekskursija į pasirinktą objektą.


Powered by JS Network Solutions