IKI MOKYKLOS JUBILIEJAUS ŠVENTĖS LIKO

Išrinktos geriausios-aktyviausios grupės

Pasibaigus pirmam pusmečiui buvo išrinktos dvi geriausios  mokykloje grupės. Mokinių grupių veikla vertinama taškais. Taškus skiria ir juos apibendrina grupių vertinimo komisija, pagal pateiktą administracijos, grupių vadovų, neformalaus švietimo organizatorės informaciją. Vertinimo sritys yra šios: pažangumas, pažymių vidurkis, popamokinė mokinių veikla, elgesio ir drausmės problemos, dalyvavimas renginiuose (kaip komanda), dalyvavimas renginiuose už mokyklos ribų, pagalba renginiuose (organizavimas, vedimas, prezentaciniai renginiai).

Grupių suskirstymas vertinimui:

I ir II kurso po 10 klasių grupės, taip pat 9 ir 10 klasės.

Pirmą vietą laimėjo PĮVP1/16 grupė, grupės vadovė Reda Dilienė.

Siekiančios tik specialybės grupės (I ir II kurso grupės po 12 klasių, III kurso grupės, grupės, kuriose mokiniai neturi pagrindinio išsilavinimo).

Pirmą vietą laimėjo KO/MA3/14 grupė, grupės vadovė Gražina Krumžlienė.

Pirmą vietą laimėjusioms grupėms organizuojama ekskursija į pasirinktą objektą.

Renginiai

 • Bal
  24
  12:00
  Seminaras mokiniams apie socialinius tinklus
  37 auditorijoje
 • Bal
  24
  13:30
  Seminaras mokytojams apie socialinius tinklus
  37 auditorijoje
 • Bal
  26
  08:00
  Parlamento išvyka į pozityvios energijos festivalį „VibeLift“
  Siemens Arena VILNIUS


Powered by JS Network Solutions