BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Aptartas bendradarbiavimas UAB „Stansefabrikken“ vadovais

2019 m. balandžio mėn. 3 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas ir praktinio mokymo vadovas Arvydas Minkštimas lankėsi UAB „STANSEFABRIKKEN“. Bendrovėje susitiko su gamybos direktoriumi Aidu Rindzevičiumi, personalo ir administracijos vadove Rūta Janulevičiene bei bei  cecho vadovu Dainiumi Šiaučiuliu. Mokyklos vadovai pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu su viena iš moderniausių Ukmergės įmonių: nuolatine parama mokyklai, galimybe atlikti praktikas mokyklos mokiniams fabrike, bendrais sportiniais ir kultūriniais renginiais.

UAB „STANSEFABRIKKEN“ vadovai pristatė savo tolimesnio bendradarbiavimo su mokykla viziją.

Susitarta, kad UAB „Stansefabrikken“ atstovai Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokytojų susirinkime pristatys įmonę ir jai reikalingas darbuotojų kompetencijas. UAB „Stansefabrikken“ dalyvavaus Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos profesinio veiklinimo programoje, priimant bendrojo lavinimo mokyklų mokinius į įmonę. UAB „Stansefabrikken“ kartu su Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos atstovaus lankysis Ukmergės rajono mokyklose pristatydami mokiniams profesinės karjeros galimybes mokykloje ir įmonėje.

Tikime, kad glaudesnis mokyklos bendradarbiavimas su verslu bus naudingas.

Renginiai

 • Bal
  24
  10:00
  Seminaras: "Klasės vadovas - asmenybės ir bendruomenės ugdytojas"
  Konferencijų salėje
 • Bal
  29
  11:00
  Senjorai vairuoja saugiai
  UTVM
 • Geg
  07
  08:00
  Verslumo savaitė
  UTVM
 • Geg
  16
  13:30
  Saugaus eismo viktorina
  13 kab. ir vairavimo aikštelė


Powered by JS Network Solutions