Aptartas bendradarbiavimas UAB „Stansefabrikken“ vadovais

2019 m. balandžio mėn. 3 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas ir praktinio mokymo vadovas Arvydas Minkštimas lankėsi UAB „STANSEFABRIKKEN“. Bendrovėje susitiko su gamybos direktoriumi Aidu Rindzevičiumi, personalo ir administracijos vadove Rūta Janulevičiene bei bei  cecho vadovu Dainiumi Šiaučiuliu. Mokyklos vadovai pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu su viena iš moderniausių Ukmergės įmonių: nuolatine parama mokyklai, galimybe atlikti praktikas mokyklos mokiniams fabrike, bendrais sportiniais ir kultūriniais renginiais.

UAB „STANSEFABRIKKEN“ vadovai pristatė savo tolimesnio bendradarbiavimo su mokykla viziją.

Susitarta, kad UAB „Stansefabrikken“ atstovai Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokytojų susirinkime pristatys įmonę ir jai reikalingas darbuotojų kompetencijas. UAB „Stansefabrikken“ dalyvavaus Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos profesinio veiklinimo programoje, priimant bendrojo lavinimo mokyklų mokinius į įmonę. UAB „Stansefabrikken“ kartu su Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos atstovaus lankysis Ukmergės rajono mokyklose pristatydami mokiniams profesinės karjeros galimybes mokykloje ir įmonėje.

Tikime, kad glaudesnis mokyklos bendradarbiavimas su verslu bus naudingas.


Powered by JS Network Solutions