BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Linksmai, sveikai ir aktyviai paminėjome Vasario 16-ąją

2017-02-16 dieną Ukmergės technologijų ir verslo mokykla dalyvavo tradiciniame respublikiniame bėgime „Pabaiskas-Ukmergė“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Šiais metais tradiciniame bėgime dalyvavo 221 šio sporto entuziastas iš įvairiausių šalies miestų. Visiems jiems teko įveikti 11 kilometrų ir 600 metrų distanciją.

Ukmergės Visuomenės sveikatos biuras ir Pabaisko seniūnija šiais metais organizavo ir pėsčiųjų žygį „Ukmergė-Pabaiskas“. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos bendruomenė nutarė prisijungti prie einančių iš Ukmergės į Pabaiską, iš kur visi draugiškai išlydėjo bėgikus.


Powered by JS Network Solutions