BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Matematikai mokykloje paminėjo "Pi" dieną

2017 m. kovo 14 dieną Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko  PI dienos renginys. Oficialiai PI diena pradėta švęsti šio tūkstantmečio pradžioje. Prie šios tradicijos, siekiant populiarinti matematiką, pateikiant jos istorijos momentus, prisijungė mokyklos matematikos mokytojai Sigutė Dačkienė, Jonas Čepukėnas, Genutė Adamonienė bei mokiniai.

Informatyvioje pamokoje apie ženklą PI mokytojai trumpai pristatė šios dienos istoriją bei pradininkus, pristatė pasaulio genijus, kurie išvardijo skaičiaus PI ne vieną dešimtį skaitmenų po kablelio. Mokiniai taip pat rašė skaičių PI, naudodami interaktyviąją programą kūrė muziką kiekvienam PI skaitmeniui ir ją grojo.  Pirmo kurso mokiniai Skaistė ir Rolandas pateikė įdomios informacijos apie skaičių PI.

Renginio metu buvo apdovanoti gražiausius piešinius su matematinėmis figūromis sukūrę mokiniai. Jie piešė su MS Word bei Paint  programomis. Išrinktas ir renginio dalyviams gražiausias piešinys.

O pabaigoje visų laukė „Pie“...


Powered by JS Network Solutions