GERBIAMI MOKINIAI, TĖVELIAI, GLOBĖJAI,

NUO KOVO 30 D. ugdymo procesas bus vykdomas pagal esamą pamokų tvarkaraštį.

PAMOKOS PRASIDEDA 8.00 VAL.

VISA INFORMACIJA APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ SKELBIAMA PER:

  • Elektroninį TAMO dienyną
  • Mokyklos internetinę svetainę www.ukvm.lt
  • Facebook paskyrą https://www.facebook.com/ukvm.lt
  • 9 ir 10 kl. Mokiniai visą būtiną informaciją gaus per TAMO dienyną, bendraudami su mokytojais
  • 1 ir 2 kurso po 10 kl. mokiniai visą būtiną informaciją gaus per TAMO dienyną, bendraudami su mokytojais
  • Vyresniųjų kursų mokiniai gaus informaciją iš savo grupių vadovų ir mokytojų el. paštu ir kitomis nuotolinio mokymo priemonėmis

Pergalė etninio ir kulinarinio paveldo varžytuvėse

Jau tradicija tapo, kad mūsų mokykla rudenį dalyvauja linksmose varžytuvėse "Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas". Tai ilgalaikis projektas, kurį vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Varžytuvės yra 2 etapų: regioninės ir respublikinės, į kurias patenka regionuose nugalėję komandos. 2019 m. spalio 22 dieną sėkmingai pasirodę Aukštaitijos regione, turime bilietą į finalą, kuris vyks lapkričio 27 dieną Vilniuje. Džiaugiamės dramos būrelio nariais, kurių neišsenkanti energija ir šiemet atnešė mokyklai pergalę pirmame etape. Didžiuojamės, virėjo specialybės mokiniais, kurių patiekalams komisija negalėjo atsispirti.

Kiekvienais metais jungiamės į šį projektą, nes jo tikslai artimi ir mūsų mokyklos vertybėms: supažindinti mokinius su regionų papročiais; skatinti mokinius rūpintis lietuvybe, etnine kultūra, tarmėmis; ugdyti mokinių supratimą apie šventes, jų tradicinius patiekalus, ruošimą bei pateikimą; skatinti mokinius giliau suvokti savo tapatumą, perimti patirtį, formuoti nuostatas gerbti ir puoselėti tradicijas; padėti išsaugoti, populiarinti ir skleisti informaciją apie kulinarijos paveldą.


Powered by JS Network Solutions