GERBIAMI MOKINIAI, TĖVELIAI, GLOBĖJAI,

NUO KOVO 30 D. ugdymo procesas bus vykdomas pagal esamą pamokų tvarkaraštį.

PAMOKOS PRASIDEDA 8.00 VAL.

VISA INFORMACIJA APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ SKELBIAMA PER:

  • Elektroninį TAMO dienyną
  • Mokyklos internetinę svetainę www.ukvm.lt
  • Facebook paskyrą https://www.facebook.com/ukvm.lt
  • 9 ir 10 kl. Mokiniai visą būtiną informaciją gaus per TAMO dienyną, bendraudami su mokytojais
  • 1 ir 2 kurso po 10 kl. mokiniai visą būtiną informaciją gaus per TAMO dienyną, bendraudami su mokytojais
  • Vyresniųjų kursų mokiniai gaus informaciją iš savo grupių vadovų ir mokytojų el. paštu ir kitomis nuotolinio mokymo priemonėmis

Mokytojų stažuotė Alpha College of English Dubline

2019 m. spalio mėnesio 15-19 ir 22-26 dienomis anglų kalbos mokytojos Skaidrė Gaidamavičienė ir Jurgita Edlinskienė stažavosi Alpha College of English Dubline, Airijoje. Ši anglų kalbos mokykla Dubline rengia anglų kalbos kursus užsieniečiams, gyvenantiems ir dirbantiems Airijoje. Šiuo metu joje mokosi 53 tautybių studentai.

Stažuotės tema "Anglų kalbos mokymo metodai profesiniame mokyme". Kvalifikuotos dėstytojos Katie ir Rachel buvo raktas į sėkmingą ir efektyvų anglų kalbos mokymąsi, didžiausią dėmesį skiriant bendravimo įgūdžių tobulinimui. Užsiėmimų metu mokytojos kūrė kasdienes tikroviškas situacijas pamokose, susipažino su naujausiomis užsienio kalbos mokymo metodologijomis bei galimybėmis pamokose integruoti užsienio kalbą ir kitą dalyką.

Stažuotės, kurią organizavo užsienio kalbų mokymo centras, metu užmegzti ryšiai su profesinių mokyklų mokytojais iš Lietuvos ir užsienio. Laisvu nuo paskaitų metu mokytojos susipažino su airių kultūra, aplankė turistų mėgstamas vietas Dubline.


Powered by JS Network Solutions