BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Respublikinis dainų konkursas „Laisvės pavasaris“

2017 m.  kovo 23 dieną Panevėžio muzikiniame teatre jau aštuntą kartą nuskambėjo respublikinis dainų konkursas „Laisvės pavasaris“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Jį organizavo Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla.

Panevėžio muzikinio teatro scenoje dainas Lietuvai skyrė iš visos Lietuvos atvykę 18 - os profesinių mokyklų mokiniai ir jų vadovai. Dalyviai atliko po dvi dainas: vieną – skirtą Tėvynei, o kitą - laisvai pasirinktą. 

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla šiemet pirmą kartą dalyvavo šiame konkurse. Mūsų mokyklą atstovavo Austėja Strazdaitė, DAV1/16 grupės moksleivė. Kompetetinga komisija įvertino solistės gebėjimus ir Austėja parvežė į Ukmergę  1-osio vietos 3‘io laipsnio LR Švietimo ministerijos diplomą.

Nuoširdžiai sveikiname Austėją ir jos vadovą Virginijų Sereiką su puikiais bendro darbo rezultatais!


Powered by JS Network Solutions