GERBIAMI MOKINIAI, TĖVELIAI, GLOBĖJAI,

NUO KOVO 30 D. ugdymo procesas bus vykdomas pagal esamą pamokų tvarkaraštį.

PAMOKOS PRASIDEDA 8.00 VAL.

VISA INFORMACIJA APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ SKELBIAMA PER:

  • Elektroninį TAMO dienyną
  • Mokyklos internetinę svetainę www.ukvm.lt
  • Facebook paskyrą https://www.facebook.com/ukvm.lt
  • 9 ir 10 kl. Mokiniai visą būtiną informaciją gaus per TAMO dienyną, bendraudami su mokytojais
  • 1 ir 2 kurso po 10 kl. mokiniai visą būtiną informaciją gaus per TAMO dienyną, bendraudami su mokytojais
  • Vyresniųjų kursų mokiniai gaus informaciją iš savo grupių vadovų ir mokytojų el. paštu ir kitomis nuotolinio mokymo priemonėmis

Geltonas autobusiukas su svečiais iš Traupio

2019 m. lapkričio 4 d. mūsų mokykloje lankėsi Anykščių rajono Traupio pagrindinės mokyklos devintos ir dešimtos klasių mokiniai kartu su technologijų mokytoju Vigantu Bešėnu.

Buvo malonu bendrauti ir atsakinėti į mokinių klausimus apie specialybes, popamokinę veiklą, mokinių stažuotes užsienyje. Mokiniai aplankė ir susipažino su automobilių mechanikų, elektromontuotojų, siuvėjų, baldžių, apdailininkų, metalo apdirbimo staklininkų, logistų praktinio ir teorinio mokymo  laboratorijomis  ir kabinetais. Profesijos mokytojai pristatė specialybes, mokymo įrangą, technologijas, karjeros galimybes.

Svečiams taip pat labai patiko mokyklos sporto kompleksas ir stadionas, mokyklos bendrabutis.

Laikas prabėgo labai greitai ir geltonas autobusiukas su mokiniais vėl pasuko į Traupio miestelį.

Mokiniams linkime sėkmingai baigti mokslus savo mokykloje ir laukiame atvykstant mokytis į mūsų mokyklą.


Powered by JS Network Solutions