BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Susitikimas su seimo nariu Justu Džiugeliu

2017 m. kovo 24 dieną Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje lankėsi Seimo narys Justas Džiugelis – tai veiksmo savaitės „Be patyčių“ finalinis renginys mokykloje.

 Į susitikimą susirinko ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir miesto bendruomenė, Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Svečias aptarė neįgaliesiems jautrius klausimus bei pasidalino savo asmeninio gyvenimo detalėmis.  LR Seimo narys J. Džiugelis vykdo „100 susitikimų“ projektą, kurio metu yra aptariamos įvairios problemos ir galimi jų sprendimo būdai. Susitikimo metu Justas ne kartą akcentavo, kad jo tikslas – siekti, jog Lietuvoje neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gyventi visavertį gyvenimą, todėl atvykęs į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą jis domėjosi čia vykdomomis studijų programomis, sąlygomis mokytis, mokyklos aplinkos pritaikymu judėjimo negalią turintiems žmonėms bei diskutavo asmeninio asistento, kitais neįgaliesiems aktualiais klausimais, pasidžiaugta jau nuveiktais darbais bei pasidalinta ateities planais.

Po susitikimo mokyklos psichologė Jurgita Vasiliauskienė pakvietė visus šiltesniam pokalbiui prie arbatos puodelio, kur vyko diskusijos apie įsisenėjusias visuomenės problemas, kurių, deja, vienu spragtelėjimu neišspręsi. 


Powered by JS Network Solutions