Naujas išbandymas - integruota nuotolinė pamoka

Toliau tęsiantis nuotoliniam mokymui, ieškome naujų ugdymo metodų, norėdami, kad mokymo procesas vyktų sklandžiai, kūrybiškai ir įdomiai, 2020 m. gegužės 12 dieną vyko nuotolinė integruota pamoka „Fasadų tinkavimas“. Pamoką vedė apdailininko (statybininko) modulinės profesinio mokymo programos mokytojai - Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytojas Dovilijus Serapinas ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokytoja metodininkė Jolanta Širmelienė.

Pamokoje dalyvavo Ukmergės technologijų ir verslo AS1-19 grupė ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro 102 grupės I pogrupis - apdailininko (statybininko) mokymo programos rankinio tinkavimo modulis.

Šios pamokos tikslas ir uždaviniai: susipažinti su fasado tinkavimu ir pagal galimybės atlikti nesudėtingus fasado tinkavimo ar remonto technologinius procesus, išklausius mokytojų informaciją, peržiūrėjus pateiktų filmukų nuorodas, išsiaiškinti fasadų tinkavimo seką ir technologinius procesus, sužinoti, kokią naudą arba žalą tinkas daro aplinkai.

Ruošdamiesi pamokai, mokytojai bendravo ZOOM aplinkoje, elektroniniais laiškais ir telefonu. Buvo susitarta, kokias bendrąsias kompetencijas ugdysime, kalbėta apie tarpdalykinių ryšių svarbą, dėstomos medžiagos pasiskirstymą, aptartos namų darbų užduotys ir jų atlikimo laikas, refleksija.

Pamokoje mokiniai pasižymėjo aktyvumu, kūrybiškumu. Tikimės, kad ši bendra pamoka - tai tik pradžia tolimesniam bendravimui.

 

National CPR association