Informacija apie darbo tarybos rinkimus

Pranešame, kad 2020 m. gruodžio 8 – 9 d. vyks Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbo tarybos rinkimai. Į darbo tarybą trejų metų kadencijai renkami penki nariai, laikantis visuotinės ir lygios rinkimų teisės, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose.

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbo tarybos rinkimai vyks mokyklos aktų salėje nuo 9 val. iki 14 val. Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos turintys darbuotojai, išskyrus darbdavį (direktorių) ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis negali būti darbo tarybos nariais.

Rinkimuose dalyvaujantys darbuotojai turi po 5 balsus, nes Darbo kodekso 170 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas toks renkamos darbo tarybos narių skaičius. Už kiekvieną balsavimo biuletenyje nurodytą kandidatą galima atiduoti tik po vieną balsą, pažymint tai balsavimo biuletenyje. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos trunka ilgiau kaip šešis mėnesius.

DARBDAVYS, JAM ATSTOVAUJANTYS ASMENYS BEI RINKIMŲ KOMISIJOS NARIAI NEGALI BŪTI RENKAMI DARBO TARYBOS NARIAIS.

Informuojame, kad iki 2020 m. lapkričio 30 d. baigiamas kandidatų į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbo tarybos narius registravimas. Primename, kad kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu (pasiūlymo forma pridedama) kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą, profesinė sąjunga siūlo tris kandidatus. Pasiūlymus darbuotojai pateikia sekretoriatui, kad perduotų darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkui Dovilijui Serapinui.


Powered by JS Network Solutions