Nuotolinis pokalbis-diskusija apie karjeros planavimą

2021 m. vasario 11 d.  Ukmergės Senamiesčio progimnazijos 8 klasės mokiniai pakvietė mus į nuotolinį susitikimą per ZOOM pokalbių platformą. Nuotolinį susitikimą organizavo aštuntos klasės  auklėtoja Alma Kiaušinienė. Pokalbių platformoje prisijungė beveik visi aštuntos klasės mokiniai. Mūsų mokyklos galimybes pristatė gimnazijos skyriaus vedėja Jolanta Balčiūnaitė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas.

Pokalbio – diskusijos metu aštuntokai sužinojo, kad besimokydami mūsų mokykloje galės mokytis tų pačių dalykų kaip ir miesto gimnazijose, tik turės didesnes galimybes įsitraukti į profesinės karjeros planavimą, kitus jiems įdomius dalykus.  Galės mokysis profesinių mokymo programų atskirus modulius, tai bus įžanga į gal būt būsimą profesiją.

Sužinojo apie neformalaus švietimo galimybes, mokykloje vykdomus projektus, specialybes.

Jaunuosius draugus pakvietėme apsilankyti mūsų mokykloje kai pasibaigs karantinas, susipažinti su teorinio ir praktinio mokymo galimybėmis, sporto baze, bendrabučiu.

Išbandyti, "pasimatuoti" įvairias mokykloje ruošiamas profesijas.

Pasibaigus ZOOM-ui sulaukėme skambučių,  el. laiškų, kuriuose aptarėme aštuntokams rūpimus klausimus.

Iki "gyvų" susitikimų mūsų mokykloje!

National CPR association