Mokykla gavo pirmąjį atvirąjį SELFIE ženkliuką

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros, įgyvendinamame Europos Komisijos „Erasmus+“ projekte  „SELFIE – Skaitmeninių mokyklų apdovanojimai“. Projektas yra švietimo iniciatyva, kuria siekiama remti, skatinti ir pripažinti mokyklų naudojimąsi skaitmeninėmis technologijomis. Projektą įgyvendina po 15 atrinktų mokyklų iš Lietuvos, Slovėnijos, Serbijos, Airijos ir Škotijos.

Mokykla įsivertino skaitmeninę kompetenciją, naudojant Europos Komisijos SELFIE (mokymosi savianalizė, skatinanti ugdyme efektyviai naudotis skaitmeninėmis technologijomis) priemonę, kurios pagalba gautais duomenimis sieks pokyčių skaitmeninio mokymo(si) srityje. Atlikus įsivertinimą mokykla gavo pirmąjį atvirąjį SELFIE ženkliuką.

National CPR association