Lietuvos Junior Achievement kursai mokytojams

2021 m. rugpjūčio 18-20 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytoja Elena Juknienė ir neformaliojo švietimo organizatorė Goda Juzėnaitė dalyvavo LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT organizuotuose mokymo kursuose mokytojams. 
 
Mokymo kursų tikslas – suteikti praktinių verslumo ugdymo žinių ir įgūdžių mokytojams, kurie vykdys praktinio verslumo ugdymo programą mokyklose pamokų metu ir/ar neformaliojo švietimo metu. 
 
Mokymo kursų metu mokytojos praktiškai susipažino su mokomųjų mokinių bendrovių programa „AcceleratorX“ - pačios turėjo galimybę įsigilinti į pagrindinius programos etapus, principus ir tobulino praktinius verslumo įgūdžius. Baigusios mokymo kursus pedagogės gebės savarankiškai vykdyti praktinio verslumo ugdymo programą „AcceleratorX“ 9-12 klasių mokiniams, motyvuoti moksleivius steigti mokomąsias bendroves.

National CPR association