Mokytojų darbo stebėjimo vizitas Lenkijoje

2021 m. rugpjūčio 22-27 d. mokyklos direktorius Jonas Cesevičius, praktinio mokymo vadovas Arvydas Minkštimas bei profesijos mokytojai Algos Čėsna ir Jonas Navickas išvyko į vienos savaitės darbo stebėjimo vizitą Lenkijoje (Centrum Wspierania Szkół-Europejskie Programy Edukacyjne). 

Vizito metu projektų dalyviai susipažins su Lenkijos švietimo sistema, profesinio mokymo specifika, stebės kolegų iš Lenkijos darbą "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu" ir "Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie" profesinėse mokyklose, apžiūrės mokyklų praktinio mokymo bazes, analizuos profesinio mokymo programas, susipažins su praktinio mokymo proceso organizavimo specifika, nuotolinio profesinio mokymo specifika, profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmais, priemonėmis, pagrindiniais dokumentais bei kokybės vadybos sistema.

Laisvalaikiu,  vizito dalyviai susipažins su Nowy Sacz bei Krokuvos miestų lankytinais kultūriniais objektais, vyks į ekskursiją Zakopanės kalnuose. 

Vizitas vyksta įgyvendinant Erasmus +  programos mobilumo projektą Nr. 2019-1-LT01-KA116-060219 "Profesinių žinių ir praktinių įgūdžių tobulinimas užsienyje" bei Nr. 2020-1-LT01-KA116-077504 ",Profesinės kompetencijos tobulinimas ES šalyse".

Projektai finansuoti pagal Erasmus + programą, kurią Lietuvoje  administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

National CPR association