Mokiniai stažuosis Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje

Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0001

Projekto tikslas - padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą sektoriniame praktinio mokymo centre Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kartu su 12 partnerių vykdo projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre”, skirtą partnerių mokinių praktinių įgūdžių įgijimui ir tobulinimui sektoriniame praktinio mokymo centre. Projekto metu planuojama, kad sektoriniame praktinio mokymo centre mokysis 168 asmenys. Projektas skatina praktinių įgūdžių įgijimą, sklandesnį perėjimą iš mokymosi į darbą, geresnį įsidarbinimą, didesnę kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos atitiktį.

Daugiau apie projektą skaitykite: „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre – VAVM MOKYKLA“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

National CPR association