Stojančiųjų į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą dėmesiui

 

 

 Gavusius LAMA BPO kvietimus, kviečiame pasirašyti profesinio mokymo sutartis.

 

 

Pasirašymas vyks mokyklos centriniuose rūmuose priėmimo komisijoje nuo 9 iki 17 val. (Kauno g. 108).

 

 

Informacija teikiama tel. 8 340 53543.

 

 

Patvirtinta konkurso Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. P1-97 „DĖL KONKURSO UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ patvirtinta konkurso Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas – Julius Jakučinskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius.

Nariai:

Rita Jucienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus patarėja;

Vytautas Zubras, Alytaus profesinio rengimo centro direktorius (Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos atstovas);

Dovilė Taparauskienė, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė (pedagogų atstovė);

Lukas Sausaitis, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos Mokinių tarybos prezidentas (mokinių atstovas);

Sigita Cibulskienė (Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tėvų atstovė);

Algis Baravykas, Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas (socialinių partnerių atstovas).

Komisijos sekretorė – Aira Dudėnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.

Konkurso Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atrankos data 2022 m. rugsėjo 15 d.

 

 

 

 

National CPR association