BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Apskaitininkų profesinio meistriškumo konkursas

2017 m. kovo 30 d. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje vyko tarpmokyklinis Apskaitininko ir kasininko profesinio meistriškumo konkursas. Konkurse dalyvavo komandos iš Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos, Kėdainių profesinio rengimo centro, Lančiūnavos skyriaus, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos ir mūsų mokyklos apskaitininkės ir kasininkės.

Mūsų mokyklą atstovavo AK1/16 mokinės: Ernesta Dilytė, Justina Kerbelienė ir Gerda Gvozdaitė. Dalyvės turėjo atsakyti į penkiasdešimt testo klausimų ir atlikti dvi praktines užduotis. Mokinės pildė pinigų apskaitos kasoje dokumentus, apskaičiavo darbo užmokestį ir užpildė darbo užmokesčio apskaitos dokumentus.

Mūsų mokinės laimėjo trečiąją vietą ir buvo apdovanotos konkurso rėmėjo AB "Rokiškio sūrio" įsteigtais prizais.


Powered by JS Network Solutions