BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Tarptautinis krepšinio turnyras Lenkijoje

2017 m. kovo 31 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos krepšinio komanda kartu su treneriu Karoliu Chadatavičiumi, praktinio mokymo vadovu Arvydu Minkštimu ir neformalaus švietimo organizatore Dovile Januliene vyko į Lenkiją, kur dalyvavo tarptautiniame krepšinio turnyre, skirtame Seinų žemės ūkio mokyklos 70 metų jubiliejui paminėti. Šiame turnyre Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos krepšininkai iškovojo 1 vietą!

Graži draugystė tarp Ukmergės TVM ir Seinų žemės ūkio mokyklos, užsimezgusi prieš 10 metų, kasmet tik stiprėja. Šių mokyklų bendruomenės susitikę bičiuliškai bendrauja, dalijasi gerąja patirtimi, vieni kitus supažindina su savo krašto ypatumais.

Powered by JS Network Solutions