Lankėsi ilgamečiai tarptautinių projektų partneriai iš Maltos

2023 m. sausio 24 d. mokykloje lankėsi "Future Focus Ltd" verslo įmonės iš Maltos atstovai Rosanne Galea ir John Galea. Tai ilgamečiai mokyklos partneriai, su kuriais mokykla bendradarbiauja įgyvendindama tarptautinius projektus nuo 2015 metų.

Vizito metu svečiai susipažino su Ukmergės miesto bei mokyklos istorija, apžiūrėjo teorinio bei praktinio mokymo bazes, aptarė tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, profesinio mokymo bei tarptautinių projektų įgyvendinimo perspektyvas.

Mokyklos direktorius Jonas Cesevičius dėkojo svečiams už ilgametę tarptautinę partnerystę, bei svarų indėlį tobulinant mokyklos mokinių praktinius-profesinius įgūdžius stažuočių metu užsienyje. Reikšdamas svečiams didelę pagarbą ir padėką, mokyklos direktorius įteikė Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos padėkos simbolį – laimės lašą. 

National CPR association