Mokinius linkėjome sėkmės gyvenimo kelyje

2023 m. vasario 8 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko diplomų įteikimo šventė motorinių trasnporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų absolventams. Mokyklos direktorius Jonas Cesevičius, pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas, praktinio mokymo vadovas Arvydas Minkštimas ir grupės vadovė Nijolė Kimsienė sveikino susirinkusius mokinius ir linkėjo jiems sėkmės gyvenimo kelyje.
Diplomus absolventams įteikė mokyklos direktorius Jonas Cesevičius ir profesinio rengimo skyriaus vedėja Virginija Balžekienė.

Norime pasidžiaugti siuvėjų specialybės  ir svečių aptarnavimo darbuotojo specialybės absolventų sėkme, kurie sėkmingai baigė mūsų mokyklą 2023 metų sausio mėnesį! Linkime jums didžiausios sėkmės.

Dėkojame grupių vadovėms Virgilijai Vilemavičienei, Gražinai Ciplinskienei ir Nijolei Kimsienei už rūpestį, globą ir didelę pagarbą savo mokiniams.

National CPR association