Netradicinio ugdymo savaitė, skirta Vasario 16-ąjai

Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko netradicinio ugdymo savaitė, skirta Vasario 16-ąjai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Floristų specialybės mokinės kūrė širdis, kuriomis išreiškė meilę Lietuvai. Šiemet nutarėme didesnį dėmesį skirti Vasario 16 signatarui, kilusiam iš Ukmergės rajono – Antanui Smetonai. Grupėse buvo vykdomos "klausimėlio" apklausos "Ką žinai apie Antaną Smetoną".  Mokinių atsakymai buvo palyginti su televizijos laidos respondentų atsakymais. Iš įvairių šaltinių buvo renkama informaciją apie Smetonos dvarą, jame vykstančius renginius. Per istorijos pamokas buvo rašomi laiškai A. Smetonai apie tarpukario Lietuvos ūkio ir kultūros laimėjimus. Vyko protmūšiai apie pirmąjį Lietuvos prezidentą. Mokyklos valgyklos darbuotojos pagamino ir siūlė paragauti patiekalų, kuriuos mėgo A.Smetona. Floristikos būrelio narės rinko informaciją apie Smetonos laikų Lietuvos madas ir puokštes. Virėjų su socialiniais įgūdžiais grupės mokiniai savo klasėje sukūrė parodą "Aš tikrai myliu Lietuvą" ir gamino trispalves širdutes. Mokyklos bendrabutyje apsilankė dvi nuostabios tautiškai apsirengusios viešnios - Lietuvaitė ir Ukrainietė. Mokykloje pertraukų metu buvo pateikiami įdomūs faktai apie mūsų kraštą, kuriuos parengė mokyklos mokinių tarybos nariai.

Už įdomias veiklas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai dėkojame mokytojai Jūratei Mišinienei.

Sveikiname visus su artėjančia Vasario 16 diena!!!

National CPR association