Išmok valdyti traktorių ir įgyk traktorininko teises nemokamai

2023 m. gegužės 23– 24 dienomis Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas lankėsi Ukmergės Antano Smetonos bei Jono Basanavičiaus gimnazijose, kur susitiko su būsimaisiais gimnazijų III klasės mokiniais. Susitikimuose  taip pat dalyvavo gimnazijų direktoriai Adolfas Girdžiūna ir Saulius Grigas, gimnazijų mokytojai.

Gimnazistams buvo pristatytos galimybės besimokant gimnazijoje tuo pačiu metu mokytis ir profesinėje mokykloje.

Suderinus gimnazijos ir profesinės mokyklos pamokų tvarkaraščius gimnazijos mokiniai, pasirenkę Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinės mokymo programos TR1 kategorijos traktorių vairavimo modulį lankytų pamokas, dalyvautų praktiniuose užsiėmimuose Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje. Per vienerius metus gimnazistai įgytų kompetencijas

valdyti  bei prižiūrėti TR1 kategorijos traktorius. Gimnazistai, pasirinkę modulį, turi teisę nesimokyti privalomo technologijų dalyko, gali gauti stipendiją. Baigus modulį, išduodamas pažymėjimas ir traktorininko TR1 kategorijos teisės.

Stojimas į profesinės mokymo programos TR1 kategorijos traktorių vairavimo modulį vyks per LAMA BPO sistemą.

Nuo birželio 1 d. prasideda priėmimas į profesines mokyklas. Kviečiame norinčius mokytis Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje atvykti į mokyklos centrinius rūmus, kur priėmimo - konsultacinės grupės konsultantai padės stojantiesiems pateikti stojimo duomenis LAMA BPO sistemoje.

Tikimės glaudaus ir prasmingo Ukmergės Antano Smetonos bei Jono Basanavičiaus gimnazijų bei mūsų mokyklos bendradarbiavimo sudarant galimybes gimnazistams įgyti naujų kompetencijų profesinėje mokykloje.

 

National CPR association