Mokinių ekonominių žinių konkursas „Verslumo ABC"

2023 m. gegužės 25 d. Verslo ir informatikos dalykų mokytojų metodinė grupė jau dvyliktą kartą organizavo ekonominių žinių konkursą „Verslumo ABC", kuriame moksleiviai (iš viso 7 komandos) varžėsi, kurį iš jų originaliau, kūrybiškiau ir įdomiau pristatys savo specialybę, pareklamuos išsirnktą prekę bei iš raidžių „VERSLUMO ABC“ surinks kuo daugiau reikšmę turinčių žodžių (daiktavardžių vardininko linksnyje). Moksleiviams netrūko kūrybiškumo, todėl komisijai, kuriai pirmininkavo Užimtumo tarnybos Ukmergės skyriaus vadovė Edita Mončinskienė, sekretoriavo profesijos mokytoja Rita Mikelienė, nariai: mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas ir profesinio skyriaus vedėja Virginija Balžekienė, buvo ganėtinai sunku vertinti tokį gausų būrį dalyvių.

Konkurso tikslas – skatinti moksleivių verslumo gebėjimus, lavinti moksleivių kūrybiškumą ir bendradarbiavimo įgūdžius, siekiant prisidėti prie verslios asmenybės ugdymo.

Konkurse dalyvavo 10 klasės, mokinių parlamento, bendrabučio, pirmo kurso KPO, VS, BD/SUV ir FL/V grupių mokinių komandos.

Už mokinių paruošimą konkursui dėkojame mokytojams Liudmilai Žvikienei, Godai Juzėnaitei, Romai Kalininai, Genovaitei Adamonienei, Gražinai Medišauskienei, Jonui Čepukėnui ir Virginijai Vagonienei.

Sveikiname „Verslumo ABC“ konkurso nugalėtojus:

I vieta – KPO grupė;

II vieta – VS grupė;

III vieta – mokinių parlamento grupė.

National CPR association