BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Lietuvos profesinio mokymo įstaigų profesinio mokymo populiarinimo ir etnokultūrinio kūrybiškumo konkurse „Jurgi, atrakink žemę“- II vieta

2017 m. balandžio 24 dieną, mūsų mokyklos moksleivės Dovilė Jasėnaitė (ASE1), Lauryna Vaitkevičiūtė (KO2) , Greta Varkauskaitė (LE2) ir Sandra Didaitė (V2) su mokytoja Daiva Stankevičiene vyko į Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklą, kurioje vyko Lietuvos profesinio mokymo įstaigų profesinio mokymo populiarinimo ir etnokultūrinio kūrybiškumo konkursas „Jurgi, atrakink žemę“.

Šiemet dalyvavo septynios mokyklos: VŠĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla, Varėnos technologijos ir verslo mokykla, Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Švenčionių profesinio rengimo centras, Aukštadvario žemės ūkio mokykla, Vilniaus turizmo ir verslo prekybos mokykla , bei Ukmergės technologijų ir verslo mokykla. Konkurso tikslas-populiarinti Jurginių tradicijas, gyvinti ir integruoti į profesinį mokymą, ugdyti būsimų amatininkų, netradicinių ir senųjų kaimo verslų kūrėjų bendrąsias kompetencijas ir verslumą.

Mokiniai atliko 3 užduotis. Pirmiausia reikėjo pristatyti namų darbą tema – Jurginių simbolius.  Prisistatymas atspindėjo atstovaujamo krašto Jurginių simbolius, buvo  paaiškinta jų prasmė. Antroji užduotis – kiaušinių marginimas vašku tradiciniais raštais. Trečioji užduotis – komandinės etninės kultūros išmanymo, sumanumo, orientavimosi ir miklumo reikalaujančios varžybos.

Renginio dalyvius vertino kompetentinga komisija: LR Seimo Etninės kultūros globos tarybos narė Nijolė Balčiūnienė,  Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcijos kultūrologė, vyriausioji specialistė Irutė Eidukienė,  audėja, verpėja, šokėja, etnografijos ir tautinės kultūros mylėtoja Rūta Bučinskaitė, Šalčininkų rajono Anos Krepšul muziejaus vedėja Danutė Moločko, bei Šalčininkų r. kultūros centro mėgėjiškos kūrybos, tautodailės ir etnokultūrinės veiklos organizatorė Božena Levkovska.

Už visas užduotis  dalyviai buvo vertinami taškais. Mūsų namų darbas buvo originalus, nes buvom nufilmavę tikrą karvytę, už kurią esame dėkingi Šaukuvos kaimelio gyventojai Irenai Misiukienei. Taigi,susumavus visų rungčių rezultatus, paaiškėjo nugalėtojai. Mūsų mokyklos komanda užėmė  antrąją vietą.

Renginyje ne tik rungtyniavome, bet ir linksminomės. Šventės svečiai galėjo paragauti piemenų „paucienės", paskanauti grikių bobos bei kitų skanėstų, kuriuos pagamino Dieveniškių TVM virėjų profesijos mokiniai bei mokytojai. Mikliausi ir drąsiausi dalyviai galėjo sudalyvauti profesijų konkursuose: stipriausi – kalė ilgiausią vinį, kūrybiškiausi – margino meduolį, mikliausi rišo botagėlį, kruopščiausi – audė juostą, o grožio mylėtojai pynė kasas.

Straipsnio autorė Lauryna Vaitevičiūtė KO 2/15


Powered by JS Network Solutions