BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Tarptautinėje mugėje IB "Siurprizas" pelnė auksą

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos imitacinę bendrovę „Siurprizas“ balandžio mėn. 27-28 dienomis 21-ojoje Tarptautinėje imitacinių bendrovių mugėje „Kėdainiai 2017“ atstovavo PK1/16 grupės moksleiviai: Greta Žemaitytė ir Lukas Šimonis, PĮV 1/16 grupės moksleivė Vaida Chmeliauskaitė, DAV 1/16 grupės moksleivės Vidmantė Pintukienė ir Živilė Mackevičiūtė bei LE 2/15 grupės moksleivė Liudmila Petronytė.

Mugės šūkis - "Atėjau, pamačiau, nusipirkau svajonę". Mugėje mokiniai pristatė savo veiklą, stende reklamavo produkciją, sudarė prekybinius sandorius. Mugės metu mokiniai praplėtė naudingų pažinčių ratą plėtojant virtualųjį verslą, pagilino savo specialybės įgūdžius bei  patyrė daug malonių akimirkų. 21-os Tarptautinės imitacinių bendrovių mugės „Kėdainiai 2017“ tikslas - skatinti norą siekti geriausio rezultato, pranokti patiems save, padėti pažinti save, o taip pat atskleisti asmenines savybes bei įgūdžius, kurie padės siekti karjero. Mugę organizavo Kėdainių profesinio rengimo centras, Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras, Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija „Liba“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Mokinių žinios bei kiti gebėjimai buvo puikiai įvertinti komisijos, kurią sudarė  verslo įmonių ir organizacijų atstovai. Imitacinės bendrovės „Siurprizas“ komanda buvo pripažinta auksine mugės komanda, apdovanota statulėle ir diplomu „Už geriausią gebėjimą reklamuoti savo imitacinę bendrovę, jos prekes ir paslaugas tarp profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų firmų“.  Vaida Chmeliauskaitė išrinkta geriausia vadybininke tarp profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų firmų, apdovanota diplomu ir asmeninėmis dovanomis.

Renginys pateisino lūkesčius, pasiekėme užsibrėžtus tikslus, mokiniai ir studentai patobulino turimus ir įgijo naujų įgūdžių, sustiprino tarpusavio draugystę ir susirado naujų draugų.


Powered by JS Network Solutions