Vyko tryliktasis ekonominių žinių konkursas „Verslumo ABC"

2024 m. gegužės 21 d. verslo ir informatikos dalykų mokytojų metodinė grupė jau tryliktą kartą surengė ekonominių žinių konkursą „Verslumo ABC", kuriame net 11 moksleivių komandų varžėsi, kuri iš jų geriau atliks ateities kūrimo užduotis, įveiks „Mokonomikos“ protmūšio klausimyną ir surinks daugiausiai taškų.
 
Visos mokinių komandos sėkmingai atliko jiems skirtas užduotis, todėl komisijai, kuriai pirmininkavo direktoriaus pavaduotojas ugdymui R. Jankūnas, sekretoriavo profesijos mokytoja Nijolė Kimsienė, nariai: profesinio skyriaus vedėja V. Balžekienė, buvo smagu vertinti tokį gausų būrį dalyvių ir paskelbti konkurso nugalėtojus.
 
Konkurso metu įgyvendintas tikslas - ugdyti moksleivių verslumo gebėjimus, lavinti moksleivių kūrybiškumą ir bendradarbiavimo įgūdžius, siekiant prisidėti prie verslios asmenybės ugdymo.
Šiandien jaunam žmogui verslumo įgūdžiai reikalingi kasdien ir visose gyvenimo srityse: ieškant darbo, dirbant, kuriant verslą bei priimant svarbius sprendimus.
Konkurso dalyviai: TPR - SUV1/23; MT1 - AS1/23; FL -V1/23; KPO2/22; FL – V2/22; VS2/22 grupių, 9a; 9b; 10a; 10b klasių ir bendrabučio mokinių komandos.
 
Sveikiname „Verslumo ABC“ konkurso nugalėtojus:
1 vieta – VS2/22 grupė, mokinės Rugilė Kulikauskaitė ir Aurinta Žemaitytė;
2 vieta – bendrabučio komanda, mokiniai Darijus Pukanasis ir Rokas Vaitkevičius;
3 vieta – FL-V1/23 grupė, mokinės Evelina Morkūnaitė ir Gabija Skardžiūtė.
 
Dėkojame MT1/23 grupės mokiniams Andriui Maskoliūnui, Klaudijai Paškevičiūtei, Ernestui Šventoraičiui ir Mantui Tichonovui už idėjų paieškas, kuriant diplomo, padėkos ir skelbimo šablonus bei sukurtus galutinius jų maketus.

National CPR association