BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Tarptautinę vaikų gynimo dieną paminėjome seime

Kaip teigė rašytojas E. de Žirardenas, „Žodžių galia milžiniška. Sėkmingai parinktas žodis ne kartą sustabdė pakrikusią armiją, pralaimėjimą pavertė pergale ir išgelbėjo imperiją“. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnis numato, kad valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais su juo susijusiais klausimais, o 13 straipsnis įtvirtina vaiko teisę reikšti savo nuomonę jam priimtinais būdais.

Konkurso  ir konferencijos tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę jam rūpimais klausimais ir atkreipti suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį į vaikų balsą, kuris ne visada girdimas ir išklausomas.

Mūsų mokyklos moksleiviai dalyvavo piešinių konkurse ir  buvo pakviesti dalyvauti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuris vyko 2017 m.gegužės 31dieną Lietuvos Respublikos Seime. Paminėti vaikų gynimo dieną į LR Seime vyko mokytojos D.Stankevičienė, A.Cesevičienė ir socialinė darbuotoja J.Vaitasiūtė su grupe mokyklos moksleivių.

Konferencijoje dalyvavo vaikai iš visos Lietuvos. Mažiausiam dalyviui buv o dveji, vyriausiam-18 metų. Sveikinimo žodžiais pradėjo renginį LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulik, VO „Gelbėkit vaikus“ direktorė Rasa Dičpetrienė, MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė prof. dr. Valdonė Indrašienė. Vėliau pasisakyti ir paskaityti savo pranešimus buvo kviečiami moksleiviai. Dalyvius linksmino šaunus Artūro Noviko Džiazo mokyklos muzikinis pasirodymas. Dideliame ekrane buvo rodomi ir mūsų mokyklos moksleivių atsiųsti piešiniai. Renginio pabaigoje vyko laureatų apdovanojimai ir mes galėjome išsakyti savo nuomone apie vaikų gyvenimą ir esamą padėtį raštu.

 Renginį organizavo Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, VO „Gelbėkit vaikus“ ir UAB „Šviesa“ .

Piešinių konkurse dalyvavo moksleiviai:

Artūras Kvasnicki
Laima  Makavičiūtė
Rūta  Smailytė
Gabija  Ozarinskaitė
Ieva  Zakarauskaitė
Laima  Mackevičiūtė
Ieva  Mackevičiūtė
Lukas  Patašius
Odeta  Stulgytė
Raminta  Staškutė
Lukas  Labanauskas
Laura  Adomavičiūtė
Tautvydas Sakalauskas
Aistė Grigucevičiūtė

Renginiai

 • Kov
  28
  10:00
  Studijų ir karjeros mugė „Tavo sėkmės kelias“ G&G Sindikato koncertas
  UTVM sporto kompleksas
 • Bal
  01
  10:30
  Konkursas: logotipo kūrimas „BE PATYČIŲ“
  Visą kovo mėnesį


Powered by JS Network Solutions