BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Respublikinis konkursas "Anglų kalbos posakių vizualizavimas"

Vyksta akivaizdūs globalizacijos ir integracijos procesai. Didėjantis poreikis bendrauti ir bendradarbiauti suteikia galimybę  vartoti užsienio kalbą  įvairiose asmeninio ir viešojo gyvenimo situacijose. Tai reikalauja išsamesnių ir gilesnių kalbos žinių.

Norint gerai išmokti ir vartoti kalbą, neužtenka gerai mokėti gramatiką, paskirus žodžius, labai svarbi kalbos klodų dalis yra posakiai. Juose sutelkta istorija, tautos kultūra, kilmė, charakteris ir t.t. Jų mokymasis ir panaudojimas rašytinėje ir šnekamojoje kalboje parodo kalbos mokėjimo lygį. Posakiai kaip gėlės puošia bet kurią kalbą.

Šiuolaikinė visuomenė nebegali apsieiti be kompiuterių, programinės įrangos, todėl siūlome panaudojant kompiuterio galimybes išreikšti savo požiūrį, supratimą,  jausmus vieną ar kitą posakį.  Konkursas paskatins pamąstyti, giliau pažvelgti į vaizdingus posakius, lavinti savo fantaziją bei piešimo įgūdžius, suteiks galimybę laisvai išreikšti savo požiūrį bei jausmus.

2017 m. kovo mėnesį mūsų mokyklos 9 klasės ir KO 2/15 grupės moksleiviai,  anglų kalbos mokytojos S. Gaidamavičienė, M.Pukenytė ir dailės mokytoja D.Stankevičienė dalyvavo respublikiniame konkurse „ANGLŲ KALBOS POSAKIŲ VIZUALIZAVIMAS“. Konkurso tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi užsienio (anglų) kalbos paslėptais klodais – posakiais, atskleisti mokinių kūrybinius gebėjimus, ugdyti jų meninę saviraišką.Konkurse dalyvavo 5-12 klasių mokiniai iš visos Lietuvos, besimokantys bet kokiu lygiu anglų kalbos.

Užsiregistravusiems ir pareiškusiems norą dalyvauti dalyviams buvo išsiųsti pasirinkimui posakių (frazeologizmų) sąrašai pagal klasių koncentrus: 5-8, 9-12 klasių mokiniams. Iš sąrašo reikėjo išsirinkti kiekvienam mokiniui po vieną posakį ir jį pavaizduoti pagal pateiktus atitinkamus reikalavimus .

Piešiniai turėjo būti sukurti savarankiškai pasirinkta kompiuterinės grafikos programa (pvz.: MS Word, MS Paint, CorelDraw, Inkscape ir pan.). Piešiniai - nespalvoti (spalvos juoda-balta), atitikti konkurso temą. Paveikslėlių iš interneto ar iš kitų šaltinių naudoti nebuvo galima. Konkursui turėjo  būti pateiktos visos piešinių bylos (pvz.: MS Word, MS Paint, CorelDraw, Inkscape ir pan.) suspaustos WinZIP arba WinRAR programomis. Kiekvienas dalyvis galėjo pateikti ne daugiau kaip vieną darbą. Atitinkantys reikalavimus ir kūrybingiausi piešiniai buvo panaudoti sudarant elektroninę knygą.

Šį projektą organizavo Šiaulių PRC Technologijų skyriaus anglų kalbos mokytoja metodininkė Danutė Tamulevičienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja Ina Šidlauskienė ,

Šiaulių PRC Technologijų skyriaus informacinių technologijų mokytoja metodininkė Renata Baronienė ir Šiaulių ŠPRC Technologijų skyriaus dailės mokytoja metodininkė Loreta Vernienė.

Konkurso organizatoriai pažadėjo atsiųsti mokyklai elektroninės knygos versiją.

Konkurso dalyviai, kurių piešiniai ir posakiai pateko į knygos puslapius:

KO 2/15 grupė:

Ivanovaitė Aistė
Kvasnickis Artūras
Liminovičiūtė Ieva
Linčiauskas Deividas
Mackevičiūtė Ieva
Patašius Lukas
Sakalauskaitė Šarūnė
Sakalauskas Tautvydas
Staržinskaitė Donata
Vaitkevičiūtė Lauryna

9 klasė:

Tomas Vitkūnas
Domantas Rokas
Armantas Račickas
Ernestas Perednikas
Simonas Puzanovas
Akvilė Mugenytė

Teksto autorė: D. Stankevičienė


Powered by JS Network Solutions