Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 16 straipsnio „Profesinio mokymo įstaigos organai“ 1 dalyje nurodyta, jog valstybinė profesinio mokymo įstaiga turi turėti kolegialų valdymo organą – valstybinės profesinio mokymo įstaigos tarybą, taip pat vienasmenį valdymo organą – direktorių.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-260 „Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarybos patvirtinimo“ patvirtinta šios sudėties Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos taryba:

  • Mindaugas Aliukonis, UAB „Elga” Ukmergės filialo direktorius;
  • Irena Aukštuolienė, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos bendrabučio valdytoja;
  • Vaidotas Kalinas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas;
  • Romualda Kavaliauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė;
  • Faustinas Kinderevičius, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinys;
  • Alvydas Pelakauskas, UAB „Baltukmės statyba” direktorius;
  • Alvydas Polka, UAB „Aljuva” direktorius;
  • Algirdas Rudokas, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos vyresnysis profesijos mokytojas;
  • Karolina Valaišienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Ukmergės rajone.
National CPR association