2023 m. kovo 6 d. vykusiame posėdyje svarstyti klausimai ir jų nutarimai:

  • Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2023 metų veiklos plano svarstymas ir aprobavimas. Priimtas nutarimas pritarti Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2023 metų veiklos planui.

Už nutarimus Tarybos nariai balsavo: "už" - 8, "susilaikė" - 1.


 

2023 m. vasaro 7 d. vykusiame posėdyje svarstyti klausimai ir jų nutarimai:

  • Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pristatymas.
  • Mokyklos savivaldos tarybos pirmininko rinkimai. Priimtas nutarimas patvirtinti mokyklos savivaldos tarybos pirmininku Darių Danielių, Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos direktorių.
  • Mokyklos savivaldos tarybos sekretoriaus rinkimai.  Priimtas nutarimas patvirtinti mokyklos savivaldos tarybos sekretorę Sigutę Dačkienę, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokytoją. 
  • Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos savivaldos tarybos veiklos reglamento patvirtinimas. Priimtas nutarimas patvirtinti Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos savivaldos tarybos veiklos reglamentą, išbraukti nuostatas apie pirmininko pavaduotoją.
  • Įstaigos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos vertinimas ir Mokyklos savivaldos tarybos sprendimo teikimas dėl Įstaigos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Priimtas nutarimas patvirtinti Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą įvertinti labai gerai – mokyklos direktorius įvykdė penkias iš penkių 2022 m. veiklos užduotis ir vienos užduoties sutarti vertinimo rodikliai viršyti, be to, penkios užduotys, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, įvykdytos. Iš esmės įvykdytas mokyklos 2022 m. metinis veiklos planas ir kai kurie plano įvykdymo rodikliai viršyti. Siūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pateiktą Įstaigos metinės veiklos ataskaitą įvertinti labai gerai. 

Už nutarimus Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

National CPR association